Przywracamy w tym miejscu pamięć, przypominamy sylwetki i kreślimy życiorysy, związanych z Tarnowem i okolicą, obrońców polskości.

 

 Opisywane są czyny bohaterów w mundurach i w cywilu. Tych, co walczyli z bronią w ręku i tych, co trwali w oporze bez broni. Często byli to ci sami. Przetrwali żołnierską walkę z I okupantem, Niemcami. Potem, zamiast uznania, zmuszeni byli podjąć walkę z II okupantem: Rosjanami, i z nasłanymi przez nich „pełniących obowiązki Polaka”  miejscowymi komunistami.

Zginęli, zostali wysłani na Sybir, zostali sądownie zamordowani, lub przeszli wieloletnia gehennę ubeckich kazamatów, więzień i obozów pracy.

Ci, co przeżyli, swą niezłomną postawą, honorem i godnością trwali przy Wierze i Polsce, przy wyznawanych zasadach Polaka - Patrioty.

To „trwanie to też była walka, walka często okupiona brakiem możliwości rozwoju, utratą pracy oraz biedą i poniżeniem bycia gorszym Polakiem, bycia obywatelem II kategorii. To w sytuacji zdrady Zachodu i potęgi zaborcy, była jedyna możliwość walki o Polskę. Jedyna możliwość przekazania patriotycznych postaw w sztafecie pokoleń Polaków.

* Druga Konspiracja. Zrzeszewnie Wolność i Niezawisłość - Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji  

 

*   Bohaterowie zdarzeń opisanych w kartkach z kalendarza dr Marii Żychowskiej

*   Podziemna Armia Powraca! Odnalezieni kolejni tarnowscy "Wyklęci". Antoni Trzepla i Jan Kmieć!

*   Adam Boryczka "Tońko", "Adam", "Albin", "Brona", "Pług".

*   Witold Chwiałkowski

*   Maurycy "Odrowąż" Godowski

*   Julian Prażuch "Świt" i jego brat Piotr "Pietrek"

*   Edward Rudziński

*   Franciszek Solarz "Puszczyk"

*   Genowefa Szczerba-Owsińska

*   Kazimierz Tumidajski "Kazimierz Grabowski", "Edward"," Marcin"

 

Likwidacja Lwa Sobolewa - "sowietnika" w Tarnowie. (wideo - audycja Było nie minęło)

Likwidacja Lwa Sobolewa - "sowietnika" w Tarnowie. (wideo - relacja Jana Sitko)

 

„Polscy Bandyci”.  Anonimowy wiersz z 1946 r. o Niezłomnych Żołnierzach Wyklętych

Żołnierze Wykleci pochowani na tarnowskich cmentarzach 

Sadyści z bezpieki - świadectwa