Współpracownicy Niemców w czasie II Wojny Światowej.

Czerwonym kolorem podana jest liczba żołnierzy formacji współpracującymi z Niemcami w okresie 1939-1945. Pytajnik oznacza brak danych o liczbie żołnierzy.

 

Uwaga! 

Na współprace w okresie II Wojny z Niemcami Litwinów, Łotyszy, Estończyków oraz w pewnej mierze Ukraińców i Białorusinów, również ludów Kaukazu, no i samych Rosjan też, należy patrzeć z perspektywy wcześniejszego bycia tych narodów ofiarami okrutnej okupacji bolszewickich Rosjan, a wiec ich współpraca z Niemcami miała cechynarodowo wyzwoleńcze; nieporównywalny wymiar ze współpracą z Niemcami np. Francuzów, Duńczyków czy Holendrów.

 

Tutaj 17 różnic pomiędzy okupacją niemiecką w Polsce i okupacją niemiecką w innych krajach    Zobacz

 

 Albania: Waffen-Gebirgs-Division der SS Skanderberg, (?)

 

Armenia: Armenische Legion, (?)

Austria: Austriacy, naród języka  niemieckiego, w znakomitej większości ochoczo uczestniczył w niemieckim barbarzyństwie. Dziś sprytnie uchyla się od odpowiedzialności. No, bo przecież zwykło się mówić nazistach, nazistowskich Niemcach, Niemcach -  a niezmiernie rzadko o Austriakach.

Azerbajdżan: Azerbajdzanische Legion, (?)

Belgia:  m.in.: SS-Freiwilligen-Grenadier- Division Langemarck, Wallonien, SS Legion Flandern, SS Stan darte Nortdwest, Sturmbrigade Langemarck, Walonienn,
(40.000 żołnierzy Waffen SS)

Bułgaria: Waffen SS-Grenadier Regiment, (?)

Chorwacja: m.in.: l-S Polizei Freiwilligen Regiment Kroatien, 13 Vafenn-Gebirgs-Division der SS Handschar i 23 WGD SS Kama, (?)

Dania : Frikorps Danemark, 5 DPanc i 11 DGrenPanc;
(6.000 żołnierzy Waffen SS)

Estonia: m.in.: Estonische Grenzschutz Regiment 1-6, Estonische SS-Legion, 20 Waffen -Grenadier - Division SS;
(3.000 żołnierzy Waffen SS)

Finlandia: Finisches Batalion Waffen SS,
(1,200 żołnierzy Waffen SS)

Francja:  m.in.: SS-Grenadier- Regiment, Waffen-Grenadier- Brigada i Division SS Charlemagne,
(20.000 żołnierzy Waffen SS)

Hiszpania: m.in.: Spanische Kompania SS 101 i 102, Division Azul, (?)

Holandia: m.in.: SS GB Landstorm Niederland, 4 SS Pancergrenadier Brigade, 34 Grenadier Division Landstorm, 23 Pancergrenadier DN,
(50.000 żołnierzy Waffen SS)

Indie: Indische Freiwilligen Legion Waffen SS, Infanterie-Regiment 950, (?)

Irlandia: Irlandzcy Ochotnicy w Waffen SS, (?)

Kraje arabskie, (?)

Litwa: Pułki i odziały policyjne,
(11.000 żołnierzy Waffen SS)

Łotwa: m.in.: Lettische Grenzschutz Regiment 1-6, 15 i 19 Waffen GD SS, Lettische Legion SS;,
(80.000 żołnierzy Waffen SS)

Norwegia: Legion Norwegen, SS Schijager Batalion Norwegen, (?)
(6.000 żołnierzy Waffen SS)

Pólnocny-Kaukaz: Nordkaukasische Legion (?)

Rumunia: m.in.: Waffen Grenadier-Regiment SS Rumanisches nr l i 2, (?)

Rosja Bolszewicka: podżeganie Niemców do wojny (pakt Ribbentrop-Mołotow), wieloletnia współpraca gospodarczo wojskowa,

wspólne „rozgrabienie” Europy ŚrodkowoWschodniej. Ponadto w okresie wojny przeciw sobie: m.in. armia  RONA: (29 – 30 tys.(?))

Rosyjska Armia Wyzwoleńcza (do 800 tys.(?)) Waffen GD SS, (?)

 

Serbia i Czarnogóra: m.in.: Polizai Regiment Serbie n 1-3 oraz Sandischak, Srpski Dobrovoljaćki Korpus,
(4.000 żołnierzy Waffen SS)

Szwajcaria: 5 DPanz, llDGrenPanz, (?)

Szwecja: 5 DPanc, l DGrenPanz, (?)

Tatarzy: Tataren Gebirgsjager Regiment SS, (?)

Turkmenistan: Turkkestanische Legion, (?)

Ukraina: Dywizje SS „Nachtigall” i  SS „Galicien” oraz pułki policyjne,
(25.000 żołnierzy Waffen SS)

Węgry: m.in.: Ungarische SS-Schi Batalion. Waffen Grenadier-Division SS nr l, 2, 3, (?)

Wielka Brytania: Wolny Korpus Brytyjski, (?)

Włochy: m.in.: Sturm Brigade Italienische Freiwilligen-Legion, 24 i 29 Waffen GD SS,
 (15.000 żołnierzy Waffen SS)

Żydzi : Policja żydowska w gettach. Ułatwiająca Niemcom eksterminację swych rodaków. Np. w getcie warszawskim 2500 osób, w łódzkim 1200,

lubelskim 1200, lwowskim 500; (łącznie we wszystkich gettach na ziemiach polskich: ok.  40 tys.)

 

Polaków nie było. Żadna polska organizacja, ani żaden polski oddział zbrojny z Niemcami, w okresie II Wojny  nie współpracowali !!!

 

 Źródło: - Dariusz Walusiak: “Winni.. Holokaust i fałszowanie historii”, za: Christopher Hale „Kaci Hitlera. Brudny sekret Europy

 

- Liczby żołnierzy za filmem, niestety może być zablokowanym – bo ma się czego wstydzić wielu, pouczających nas, Europejczyków:

   http://niezalezna.pl/218999-skad-pochodzili-ochotnicy-waffen-ss-oto-film-blokowany-w-wielu-krajach-za-niewygodna-prawde

 

 

 17 różnic pomiędzy okupacją niemiecką w Polsce i okupacją niemiecką w innych krajach

 

 PAŃSTWO POLSKIE

1. Tylko Polska nigdy nie skapitulowała, nie poddała się najeźdźcom i walczyła od pierwszego do ostatniego dnia wojny.

2. Tylko w Polsce nigdy nie powstał rząd kolaboracyjny, jakie powstały w innych okupowanych przez Niemców krajach.

3. Tylko w Polsce nigdy nie powstały oddziały zbrojne współpracujące z Niemcami, jakie powstały we wszystkich innych krajach europejskich – również nie okupowanych przez Niemcy, a nawet walczących z Niemcami.

4. Tylko w Polsce powstało państwo podziemne – ewenement na skalę światową i historyczną.

5. Tylko Polacy mimo okupacji swego terytorium wystawili całkowicie ochotniczą 650 tys. armię – 400 tys. AK i 250 tys. u boku aliantów na Zachodzie; armie w pozostałych krajach rekrutowały się głównie z obowiązkowego poboru.

POLITYKA NIEMIECKA WOBEC POLAKÓW

6. Tylko w Polsce Niemcy realizowali plan całkowitego wymordowania polskiej warstwy inteligenckiej.

7. Tylko w Polsce odbywały się łapanki uliczne - polowania z nagonką na ludzi - a schwytanych kierowano do niewolniczej pracy lub do obozów zagłady.

8. Tylko w Polsce dla sterroryzowania ludności odbywały się uliczne egzekucje.

9. Tylko w Polsce Niemcy zamordowali więcej Polaków (3 mln) niż mieszkających na terenie Polski Żydów (2,7 mln).

10. Tylko w Polsce na skutek okupacji niemieckiej życie straciło 22,2 % Polaków i tym samym Polska poniosła największe straty ludnościowe ze wszystkich krajów świata; dla porównania zginęło – 0,8 % Belgów, 1,5 % Francuzów, 0,8 % Anglików.

11. Tylko w Polsce Niemcy zaplanowali i w dużej mierze zrealizowali plan starcia Stolicy Kraju z powierzchni ziemi.

STOSUNEK PAŃSTWA PODZIEMNEGO DO ŻYDÓW

12. Tylko w Polsce żadna instytucja państwa polskiego nie uczestniczyła w zagładzie Żydów.

13. Tylko w Polsce powstała instytucja podziemnego państwa zapewniająca pomoc Żydom – Żegota.

14.Tylko w Polsce państwo podziemne opracowało raport dokumentujący niemieckie prześladowania Żydów.

15. Tylko rząd RP apelował o pomoc dla Żydów do aliantów, by ich uchronić od zagłady, której sam nie mógł zapobiec.

16. Tylko w okupowanej Polsce Niemcy wprowadzili karę śmierci za każdą najmniejszą pomoc Żydowi dla osoby pomagającej i całej jej rodziny.

17. Tylko w Polsce państwo podziemne karało śmiercią za szmalcownictwo – denuncjację ukrywających się Żydów.

 

Prof. Piotr Witakowski w wPolityce.pl  wPolityce.pl                                  Powrót