Straty Rzeczpospolitej Polskiej w II Wojnie Światowej

oraz wskutek zdrady Anglii, Frakcji i Stanów Zjednoczonych.

 

 

 

Na wstępie:

Po pierwsze: proszę, aby w kontekście Września 1939 roku nie mówić o agresji niemieckiej ma Polskę, ponieważ była to wspólna agresja niemiecko-rosyjska. Różnica w czasie wkroczenia na teren Polski napastniczych wojsk była jedynie efektem strategii strony rosyjskiej zmierzającej do zrzucenia winy na stronę niemiecką.  Rosji, po tym jak o początku wojny zwykli Polacy mówić, to się udało.

Po drugie: proszę nie używać zwrotu „kampania wrześniowa” – to określenie niemieckie, celowo ograniczające Wojnę Obronną Polski do jednej kampanii w wojnie. Ponadto ukrywa te określenie udział w tej wojnie Rosji.

 

 

 

Zestawienie strat według rządowego Raportu opublikowanego 1 września 2022 r.

 

Rzeczpospolita Polska - jeżeli uświadomić sobie straty, jakie poniosła wskutek napaści Niemiec i Rosji oraz– jest krajem w tej wojnie przegranym i to z wielu punktów widzenia.

Przegrana jest tym boleśniejsza, że

-  z powodu zdradzieckich w czasie wojny i powojennych decyzji Anglosasów Polska dostała się w uzależnienie od Rosji, co oznaczało zapóźnienie cywilizacyjne  liczone w dziesięcioleciach,

-      Z powodu decyzji nasłanych z Rosji komunistów, Polska nie uczestniczyła w amerykańskim  programie pomocy w odbudowie Europy, w tzw. Planie Marshalla

-      Polska, też w skutek decyzji nasłanych z Rosji komunistów,  nie uzyskała jakichkolwiek reparacji wojennych ani od Niemców ani od Rosjan - nie licząc wybudowanego, ponoć „za darmo”,  przez Rosjan tzw. Pałacu Kultury im. Stalina. Pałac ten, posadzony w centrum Warszawy wygląda jak – mówiąc klasykiem –„ jak g. w lesie”.

 

Przegranym, pomimo:

-         najdłuższego ze wszystkich krajów, udziału w tej wojnie,

-         utrzymywania przeciwko Niemcom, przez cały okres wojny, czwartej, co do liczebności, armii, (po Stanach i Anglii oraz po Rosji od czerwca 1941roku). Piątej, jeśliby liczyć armię francuską; no, ale ta trwała w walce jedynie 45 dni, do kapitulacji w roku 1940.

-        braku jakiejkolwiek w czasie wojny współpracy z Niemcami jak np. czyniły to Rosja, Francja, Włochy, Norwegia, Rumunia, Węgry, Słowacja, kraje nadbałtyckie, kraje Jugosławii i wiele innych,

-       totalnego sabotowania zarządzeń okupacyjnych zarządzeń, oporu, w tym krwawego zbrojnego, wobec niemieckiej administracji i gospodarki, podczas gdy wymienione wyżej kraje wojenną niemiecką gospodarkę wzmacniały,

-       kiedy inne, wymienione wyżej kraje, z Niemcami współpracowały, Polska krwawiła partyzanckim oporem i destrukcja

-        nie ogłoszenia kapitulacji przed Niemcami tak jak np. zrobiła to Francja, która tworząc następnie podległe Niemcom państwo (Francja Vichy) zasilała niemiecką gospodarkę wojenną.

-       Długotrwałej (przez 33 dni, a od 17 dnia od agresorów z dwóch stron,) obrony na terenie kraju, pozwalającej na zorganizowanie zawartej w traktatach pomocy zachodnich sprzymierzeńców.

Dodać w tym miejscu należy, że Francja, rozległa obszarowo i uznawana za potęgę, broniła się tylko o 11 dni dłużej,

 

Przegranym, ponieważ:

-         Po pierwsze, został obalony legalny Polski rząd, który w zgodzie z polska konstytucją funkcjonował poza granicami kraju. Wpierw we Francji a potem w Anglii. Rząd, którego armia miała duży wkład w zwycięstwo. W zamian narzucony został marionetkowy, rząd tzw. „rząd jedności narodowej”, który był oczywistym oszustwem, świadomie tolerowanym przez zachodnich „sprzymierzeńców”, a który był przykrywką do zaciągnięcia na Polską rosyjskiego władztwa.

-         Po drugie, nie przyznano Polsce żadnych bezpośrednich reparacji od pokonanych Niemiec. Miała je uzyskać (około 15%) reparacji przyznanych Sowietom, którzy w ramach tych „reparacji” wybudowali w Warszawie Pałac Kultury im. Józefa Stalina, odbijając na krajobrazie stolicy „ruska pieczęć”, bezpowrotnie niszcząc historyczną tkankę miasta.

-       Po trzecie, zainstalowana po wojnie, przez Sowietów i na ich modłę oraz przy zgodzie zachodnich „sprzymierzeńców”, Polska:

·     miała obywateli o 11 mln (31%) mniej niż przed wojną, (35 mln przed i 24 mln po wojnie),

·     posiadała powierzchnię o jedna piątą (19,5%) mniejszą niż przed wojną. Przegrane Niemcy straciły swego obszaru tylko o 4,3 punku procentowego więcej (23,8%).

-       Po czwarte wreszcie, okupowania przez Rosjan powojenna Polska nie uczestniczyła w programie odbudowy powojennej Europy (Plan Marshalla), ani też nie mogła dźwignąć się samodzielnie. Rosjanie zaplanowali odbudowę Polski na swoją bolszewicka modłę, co pogłębiło straty wojenne i doprowadziło do zapaści cywilizacyjnej, z której wyjście, czego nasze pokolenie jest świadkiem, jest trudniejsze niż odbudowa po 123 letniej porozbiorowej niewoli(***).

 

Według wyliczeń strat i zniszczeń, jakie poniosła Polska, sporządzonego przez rządowe Biuro Odszkodowań Wojennych w 1947 roku, podczas II Wojny Światowej:

-       zginął co czwarty (25%) obywatel Rzeczpospolitej, w sumie ok. 6 mln osób, w tym: 200 tys. żołnierzy, co trzeci lekarz, nauczyciel, wykładowca wyższej uczelni oraz  co czwarty prawnik i ksiądz.

-        na roboty przymusowe wywieziono 2,8 mln osób.

 

Po wojnie pozostało 590 tys. inwalidów, 1,1 mln ciężko chorych, 3,6 mln wdów i sierot.

 

 Polska znajduje się na pierwszym miejscu wśród krajów, które najbardziej ucierpiały gospodarczo.

-       Zniszczono 85 proc. majątku kolei: 2,5 tys. lokomotyw, 6,3 tys. wagonów osobowych, 84 tys. wagonów towarowych, 80 proc. mostów kolejowych, 7 tys. km torów.

-       Pozbawiono nas 3/4 majątku przemysłowego: 20 tys. fabryk, 160 tys. warsztatów i małych zakładów, 64 statków morskich.

-       Wycięto 1/3 drzewostanu: 200 tys. ha lasów całkowicie zniszczono, 500 tys. ha poważnie zdewastowano, 22 mln m3 drew-na wywieziono do III Rzeszy.

-       W rolnictwie plony spadły do poziomu sprzed I wojny światowej. Zniszczono 1/5 majątku rolniczego: 0,5 mln gospodarstw rolnych, a także stracono ponad połowę koni, 3/4 bydła rogatego, 85 proc. trzody chlewnej.

Ogół strat gospodarczych Polski wyniósł 49,2 mld ówczesnych dolarów, czyli ok. 800 mld dzisiejszych.

 

Obliczono, że spustoszenia wynikłe z biologicznego osłabienia narodu stanowią 29 proc. strat gospodarczych.

 

Co ważne! Rachunek Biura Odszkodowań Wojennych, dokonany w 1947 roku, w zakresie strat gospodarczych, dotyczył tylko tzw. ziem dawnych, nie obejmował ziem ani utraconych ani "odzyskanych".

Ziemie „utracone” Rosja  zaanektowała a ziemie „odzyskanie” Rosja obrabowała.

 

***

Wystarczy porównać dwudziestolecie II Rzeczpospolitej z dwudziestopięcioleciem III-ciej.  Polska w latach 1918 do 1939 - oprócz scalenia pogranicznych ziem trzech zaborców, odbudowy gospodarki i nauki, stworzenie silnej armii, wygrała trzy wojny, Jedną na polach bitew z Rosją i dwie wojny gospodarcze z Niemcami. A trzeba wiedzieć, że stopień zniszczeń wojennych I Wojny Światowej na ziemiach polskich - kiedy to walec frontów przetaczał się kilkakrotnie poprzez polskie ziemie - przekraczał zniszczenia z czasów II Wojny. O tym się powszechnie nie pamięta, bowiem komuniści chcąc wyolbrzymić swe osiągnięcia w odbudowie powojennej, pomniejszali osiągniecie II Rzeczpospolitej.

 

 

 

Zestawienie strat

pic_straty.jpg