TarNowiny to Strona będąca miejscem spotkań tarnowskiej prawicy, miejscem wymiany informacji, opinii i komentarzy.

 

Misją Strony jest stworzenie forum, w którym spotkają się, poznają się oraz policzą się środowiska tarnowskiej prawicy. Forum umożliwiającego wymianę informacji i poglądów. Forum ułatwiające współpracę i wzajemną pomoc w społecznych inicjatywach.

 

Celem Strony jest umożliwienie wzajemnego kontaktu tarnowskim środowiskom prawicowym. Środowiskom rozproszonym w wielu formalnych i nieformalnych organizacjach. Środowiskom uznającym potrzebę współpracy i pomocy w samoorganizowaniu się obywatelskiego społeczeństwa w sytuacji wzrastającej agresji medialnej jednej ze stron społecznego dyskursu.

 

Środkiem realizacji wskazanych celów jest otwartość Strony, jest jej bezstronna dostępność dla wszelkich organizacji oraz formalnych i nieformalnych inicjatyw społecznych.

 

Strona jest w pełni niezależna. Nie jest finansowana przez nikogo z zewnątrz. Nie jest zależna od sponsorów ani reklamodawców.

Budowana i utrzymywana jest wg zasady pomocniczości, jako amatorska działalność społeczna tych, którym „chce się chcieć”.

Strona jest skromna, uboga w „fajerwerki”, pozbawiona, jak na razie, iluminacyjnych wyskokowych rozwiązań informatycznych.

Priorytetem jest jak najszybsze umożliwienie wzajemnego informowania się środowisk, do których jest adresowana.

Strona będzie jednakże ciągle rozwijana, w miarę wzrostu zainteresowania nią i korzystania z niej.

 

Zapraszamy wszystkich ze środowisk patriotycznych, prawicowych, konserwatywnych i liberalnych do współtworzenia tego forum. Zapraszamy wszystkich: od organizacji młodzieżowych do kombatanckich.

 

Zapraszamy do wygodnego i bezpłatnego popularyzowania swoich organizacji, reklamowania podejmowanych prospołecznych przedsięwzięć.

 

Strona powstała z inspiracji tarnowskiego Klubu Gazety Polskiej. Redaguje ją Józef Boryczko.   Komunikaty klubowe

 

 

Kontakt do nas: mailto:klubgp.tarnow@gmail.com lub mailto:tarnowiny@gmail.com