"Nawalanie się dwóch grup ubeków" Cytowana na stronie głównej wypowiedź Stefana Kisielewskiego, zapewne jest słuszna, bowiem  "Kisiel" niezmiernie krótka i trafnie,  opisywał problemy polskich komunistów.

Te "nawalanie się" żydowskiego i polskiego pochodzenia komunistów mogło być i zapewne było przez tych drugich wywołaną prowokacją wobec młodzieży poprzez zdjęcie z afisza przedstawienia "Dziady".

Podjęta, głównie przez  akademicką młodzież, walka w obronie kanonu polskiej kultury szybko nabrała cech ruchu antykomunistycznego i została wykorzystana do antysemickiej czystki na szczytach władzy.

Ta "dintojra" wewnątrz okupującej Polskę komunistycznej mafii jest nadal, niestety, wykorzystywana do antypolskiej  "hagady".

ps. "hagada" to różnego rodzaju żydowskie historie, oparte na życzeniowym myśleniu, często nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. "Dintojra" to  walka o władze wewnątrz organizacji mafijnego typu.

 

 

Jest kilka relacji i wspomnień na temat buntu tarnowskiej młodzieży w marcu 1968 roku. Bunt był, miał swój wyraz z protestach, także ulicznych - głównie na Placu Kazimierza Wielkiego, wokół pomnika Mickiewicza - uczniów tarnowskich szkół średnich. Linki do tych wspomnień / relacji poniżej załączonego dokumentu.

Poniżej skan notatki na ten temat, notatki wytworzonej przez komunistów w KW PZPR w Tarnowie. [jb]

 

Źródło: Archiwum Muzeum Narodowego w Krakowie

 

pic_marzec68_tar.jpg

 

 

Przystanek Historia: Tarnowski Marzec 1968

 

Dominik Jasiak o Tarnowie w: Zeszyty Naukowe Doktorantów UJ :