Wierzchosławickie Uroczystości 100-lecia urodzin pułkownika(*) Adama Boryczka „Tońko”

 

 

*                         Kazanie proboszcza parafii urodzenia Adama Boryczka w Wierzchosławicach, ks. Jerzego Czuj w stulecie       urodzin Bohatera, tutaj,

*                         Odsłonięta Tablica Pamięci na ścianie budynku Domu Ludowego tutaj.

 

Więcej o Adamie Boryczka:

*       Wykład dr Krzysztofa A. Tochmana o Cichociemnym Adami Boryczka:

                        Część I,      Część II,     Część III     Część IV   

*       Opracowanie: „Adam Boryczka, Bohater z Wierzchosławic”, tutaj,

*       Artykuł w „Nasz Los”, z okazji 10-tej rocznicy śmierci Bohatera, tutaj

 

 

(*)  Adam Boryczka, w stulecie urodzin został pułkownikiem, pośmiertnie mianowany przez Prezydenta RP. Tablica mu poświęcona jest jeszcze zatytułowana kapitan Adam Boryczka „Tonko”. Na dole tejże tablicy jest jednakże umieszczony napis Pośmiertnie awansowany do stopnia pułkownika. Po prostu mianowanie nastąpiło w czasie, gdy tablica była gotowa do zawieszenia.