Apel

 

Na dwa tygodnie przed datą 14 czerwca, jako przewodnicząca Społecznego Komitetu Obchodów 14 czerwca, mam zaszczyt zainaugurować wielką Narodową Wirtualną Sztafetę Pamięci o Więźniach Pierwszego Transportu do KL Auschwitz. Byli nimi Polacy, podobnie jak więźniami wielu kolejnych transportów do tego piekła na ziemi. Bo Auschwitz powstawało, aby eksterminować elity naszego narodu.

80 lat temu z Tarnowa do znajdującego się wówczas w granicach III Rzeszy niemieckiego obozu KL Auschwitz wywieziono 728 pierwszych polskich niepodległościowców, głównie młodych ludzi. Otrzymali numery od 31 do 758.

Mnie przypadła w udziale reprezentacja pierwszego z nich - Stanisława Ryniaka urodzonego w Sanoku, ale zatrzymanego przez okupantów w Jarosławiu.

Weźmy udział w tej Sztafecie Pamięci jak najliczniej. Po kolei, nazwisko po nazwisku, numer po numerze, oddawajmy hołd naszym rodakom - pierwszym ofiarom największej niemieckiej fabryki śmierci w 80. rocznicę tego wydarzenia. Wydarzenia, które dziś obchodzone jest jako Narodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Niemieckich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

Przyłączajcie się do Sztafety Pamięci o 14 czerwca na stronie tego wydarzenia:

 

Sztafetową pałeczkę przekazuję kolejnej osobie - panu mecenasowi Wiesławowi Miśkowi.

 

Barbara Wojnarowska Gautier

 

 

 

Tarnowska inicjatywa jest równoległa do ubiegłorocznej inicjatywy Witolda Gadowskiego;  corocznego Marszu Życia Polaków i Polonii w Oświęcimiu, organizowanego 14 sierpnia w rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ojca Kolbego. Dalej o inicjatywie Witolda Gadowskiego

 

Poniżej o tarnowskim Społecznym Komitecie Obchodów Rocznicy Pierwszego Transportu Polskich Więźniów do KL Auschwitz

 

 

 

 

Z deklaracji tarnowskiego Społecznego Komitetu Obchodów Rocznicy Pierwszego Transportu Polskich Więźniów do KL Auschwitz 14 czerwca 1940 r . - Narodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Niemieckich Obozów Koncentracyjnych
i Obozów Zagłady, wchodząc w skład tego Komitetu:

 

„My, Polacy z kraju i zagranicy, ludzie dobrej woli, przywiązani do Prawdy i Pokoju oraz Wiecznej Pamięci o męczennikach i bohaterach zmagań z totalitaryzmem, dołączamy do inicjatorów powołania Społecznego Komitetu Obchodów Rocznicy Pierwszego Transportu Polskich Więźniów do KL Auschwitz 14 czerwca 1940 r .. - Narodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Niemieckich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady, wchodząc w skład tego Komitetu.

 

 

Cd Deklaracji: "Miejsce, w którym powołujemy Komitet nie jest przypadkowe.

To miejsce symboliczne, ze swoistą misją, wynikającą wprost ze swojego historycznego dziedzictwa. To z Tamowa 14 czerwca 1940 r. wyruszył pierwszy transport więźniów do KL Auschwitz, co rozpoczęło tragiczną historię tego największego niemieckiego obozu zagłady. To również w Tarnowie, już 28 sierpnia 1939 r. - w wyniku wybuchu bomby podłożonej przez niemieckich dywersantów na dworcu kolejowym - śmierć poniosło 20 osób. Regularne działania wojenne rozpoczęły się cztery dni później, ale ofiary tego zamachu na pewno nie były ofiarami czasu pokoju.

Będziemy to zawsze podkreślać: pierwsze ofiary wojennej hekatomby rozpętanej przez Niemców to byli Polacy. Żadne inne państwo i społeczeństwo nie poniosło w czasie II wojny światowej takich strat procentowych w ludności, jak Polska.”

[…]

„Z rosnącym niepokojem obserwujemy także coraz to nowe przeszkody, na jakie w godnym przeżywaniu tej rocznicy napotykają polscy patrioci, w tym Rodziny Ofiar - uczestnicy obchodów, odbywających się 14 czerwca na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz- Birkenau
w Oświęcimiu - miejscu uświęconym krwią i prochami setek tysięcy polskich obywateli.

Biorąc pod uwagę wymienione wyżej okoliczności i realizując testament więźniów I Transportu oraz oczekiwania wielu innych Polaków więzionych w KL Auschwitz i pozostałych niemieckich obozach koncentracyjnych a także innych miejscach męczeństwa naszych rodaków, apelujemy do Prezydenta Rzeczypospolitej i pozostałych najwyższych władz naszego państwa o osobiste uczestnictwo w uroczystościach 80. rocznicy I Transportu do KL Auschwitz w dniach 13 i 14 czerwca 2020 roku oraz w miarę możliwości konsekwentną obecność na obchodach Narodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady w Tarnowie i Oświęcimiu także w latach następnych.”

 

 Na zdjęciu: Pierwszy Transport do Auschwitz. Więźniowie na ul. Krakowskiej w Tarnowie, prowadzeni na towarową rampę kolejową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apel Agnieszki Hałaburdzin-Rutkowskiej

ze Stowarzyszenia Kontynuatorów Pamięci O Zagładzie Narodu Polskiego „Prawo do Prawdy”

 

Drodzy przyjaciele !

 

Zbliża się okrągła rocznica dramatycznego wydarzenia, którym Tarnów „wjechał” do historii powszechnej. Wydarzenia, które co prawda doczekało się kilkanaście lat temu corocznego upamiętnienia w postaci Narodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych, ale nie doczekało się – jak dotąd – tak spektakularnych i powszechnych obchodów, jak inne ważne narodowe rocznice. Nie doczekało się również konsekwentnego zainteresowania i odpowiedniej promocji ze strony najwyższych władz RP, czego dowodem jest brak obecności głowy państwa na wszystkich dotychczasowych obchodach tej rocznicy w Tarnowie i Oświęcimiu.

 

W ten sposób marnuje się potencjał daty 14 czerwca 1940, jako naturalnego narzędzia do odpierania coraz liczniejszych aktów fałszowania historii II wojny światowej, w tym przedstawiania naszego narodu nie jako ofiar niemieckich zbrodni, ale jako ich sprawców lub dobrowolnych pomocników zbrodniarzy.

 

Mamy nadzieję, że obchody 80. rocznicy pierwszej deportacji do KL Auschwitz – bo oczywiście o nich piszemy – zmienią coś w tym smutnym obrazie na lepsze. Nie możemy już jednak polegać wyłącznie na nadziei.

 

Pamięć o tym, że największy NIEMIECKI obóz zagłady powstał z myślą o polskich więźniach – patriotach i to oni przez kolejne dwa lata stanowili tam zdecydowaną większość przetrzymywanych i mordowanych, wciąż napotyka na liczne problemy. Również na terenie samego obozu, stanowiącego dziś jedno z najbardziej znanych na świecie muzeów.

 

Dlatego z przyjaciółmi z całego kraju i zagranicy powołujemy – pod przewodnictwem b. więźniarki KL Auschwitz, prezes Stowarzyszenia „Prawo do Prawdy” Pani Barbary Wojnarowskiej Gautier nr obozowy 83638 – Społeczny Komitet Obchodów 14 czerwca 2020. Jego zadaniem będzie poszerzenie programu i stały lobbing na rzecz organizacji możliwie godnych i pełnych uroczystości. Takich, które włączą do ich przeżycia nie tylko społeczności lokalne Tarnowa, Oświęcimia oraz środowiska bezpośrednio zainteresowane tą tematyką, ale całą wspólnotę narodową, rozchodząc się szerokim echem po świecie.

 

Nikogo nie wykluczamy. Każdy dobry pomysł i każda życzliwa para rąk się w tym szlachetnym, ambitnym dziele przydadzą.

Prosimy, zgłaszajcie się do udziału w zjeździe założycielskim Komitetu i jego pracach.

 

Deklaracje przybycia na zjazd (wraz z krótką informacją o sobie i reprezentowanym przez siebie środowisku/ ruchu/ stowarzyszeniu) można składać pod adresem: kontakt@14czerwca.pl

 

Prosimy także o składanie deklaracji współpracy i pomocy w nagłośnieniu naszej inicjatywy. Chcemy, aby w pierwszej fazie informacja o niej dotarła do wszystkich organizacji i osób zainteresowanych udziałem w Komitecie, a uzgodnione przez Komitet szczegóły tej inicjatywy trafiły potem do wszystkich naszych rodaków w kraju i zagranicą*.

Czekamy na Was i Waszą pomoc!

 

W imieniu inicjatorów powołania Komitetu i gospodarzy zjazdu założycielskiego

Barbara Wojnarowska Gautier

Piotr Dziża

 

 

 

 

Marszu Życia Polaków i Polonii 

 

Dlaczego 14 sierpnia, a nie w rocznicę Pierwszego Transportu 14 czerwca? Jak odpowiedział Witold  Gadowski, zapytany o to podczas z nim autorskiego spotkanie w Tarnowie, chodziło mu o podkreślenie wyjątkowości ofiary z życia Ojca Kolbego, która dokonała sie właśnie 14 sierpnia  (w 1941 roku) Wyjątkowość tego wydarzenia - mówił p. Witold Gadowski - polega na tym, że uzmysławia zasadniczą, nieprzekraczalną różnicę  pomiędzy chrześcijańskim nakazem miłości bliźniego aż do ofiary życia a usprawiedliwieniem w judaizmie obrony swego życia nawet kosztem życia bliźnich.

 

 

O  ubiegłorocznym marszu - sam  organizator, Witold Gadowski

pic_kolb.pngPowrót